- VERKLARING - EINDE SAMENWERKING TC TER LINDEN -
 
Tot onze spijt en afschuw heeft het bestuur van tc Ter Linden gisteren (26/10/2023) besloten om de recentelijk vernieuwde uitbatingsovereenkomst - volstrekt éénzijdig en onrechtmatig - te verbreken.
 
Zulk amateuristisch handelen kan uiteraard niet worden aanvaard door ons en maakt een regelrechte inbreuk uit op het exploitatierecht waarvoor wij betalen en waarin wij reeds 51 weken tijd en kapitaal investeerde.
 
Door dit onrechtmatig handelen ontstaat uiteraard schade, waaromtrent reeds alle voorbehoud werd gemaakt voor de geleden schade, de toekomstige schadeposten en de gederfde inkomsten.
Het bestuur is reeds in gebreke gesteld, en gesommeerd de eerste sommen aan ons over te maken.
 
Enkele bestuursleden zijn bijzonder driest en onverantwoord te werk gegaan, waarbij men werd ingegeven door eigen winstbejag, persoonlijke vetes en het toedekken van zaken.
 
Dat er al enige tijd sprake was van spanningen tussen enkele bestuursleden en ons, is geen geheim. Er werd aan een oplossing gewerkt, echter het bestuur besloot een vlucht vooruit te nemen met het plotsklaps verzenden van klachten. Alle (gefingeerde en/of geredigeerde) klachten van leden werden door ons gecounterd met attesten, verslagen (FAVV), verklaringen, screenshots van afspraken met de voorzitter, foto’s, mailberichten etc etc. .
 
Een voorstel van onze kant waarbij de uitbatingsvergoeding zou worden verdubbeld en de uitbatingsovereenkomst zou worden voorgelegd aan de leden, zodat iedereen op hoogte was van de praktische afspraken, werd niet eens in ontvangst genomen door de voorzitter.
 
Zoals eerder vermeld worden alle schadeposten opgelijst en wordt er een vordering ingesteld ten laste van de vzw Ter Linden ter recuperatie van de schade.
 
Dit neemt niet weg dat wij met oprechte spijt in ons hart afscheid nemen van de leden waarvoor wij ons al die tijd hebben ingezet.
 
Onze speciale dank gaat uit naar onze medewerkers, investeerders, en de spelers van de maandag- en donderdagavond die er elke week een feest van wisten te maken.
Ook danken wij speciaal nog de familie Van Baarle, Jos Phlix en Yvan Rombouts voor het vertrouwen en hun wijsheden.
Onze dank gaat niet uit naar die enkele leden die in opdracht van het bestuur klachten veinsde en nimmer reageerden op onze reactie.
 
Wij wensen alle leden veel tennisgenot en wijsheid bij de volgende ledenvergadering.
 
Als organisatie gaan we ons nu toeleggen op de evenementen in Danscafé 't Centrum - Edegem.
 
 
Voor een feestje bent u er altijd welkom. Ook op zondagmiddag…..
 
 
Met sportieve groeten,
 
 
Team Clubhuis Ter Linden

 

 

 
 

 

Op 1 november openden wij onze deuren van het nieuwe clubhuis van TC Ter Linden. 

We gingen meteen van start met een knaller van een openingsfeest en leerden meteen alle fantastische leden(en niet-leden) kennen!